Om BRF Skogsbacken

Bostadsrättsföreningen, som bildades byggåret 1992, har en styrelse som väljs på årsstämman och består av fem ordinarie ledamöter och fyra styrelsesuppleanter.

Styrelsen tillser att

  • föreningens fastigheter och övriga tillgångar hålls i bra skick
  • föreningen håller ordning på och redovisar ekonomin enligt lagar och regler
  • ta hand om alla praktiska frågor som rör föreningen

Föreningen anlitar Riksbyggen  för att sköta förvaltning av fastigheterna. Detta innebär i korthet arbetsuppgifter både av administrativ respektive drifts- och underhållskaraktär. Undantag utgörs av den fastighetsskötsel, som inte ingår i ovanstående uppdrag och där ett lokalt företag inom branschen Trädgård & Anläggning i Sundsvall AB anlitas.