Garage och Parkering

Möjligheter för garagering och parkering är fördelade på

  • 66 stycken Garageplatser
  • 36 stycken Parkeringsplatser med motorvärmare, varav 2 stycken med laddstolpe för elbil
  • 12 stycken Parkeringsplatser (varav 2 platser för rörelsehindrade) där vi använder P-skiva för parkering upp till 4 timmar mellan kl. 06-22.
  • 8 stycken Gästparkeringsplatser (24 tim)