Byggnader och bostadsområde

De fem bostadshusen, som är byggda med fyra till sex våningar, är av tegel och har fina dekorationer. Totalt inrymmer husen 101 lägenheter av varierande storlek samt separat tvättstuga i varje hus. Vidare finns tre små hus, varav ett av dem i huvudsak utnyttjas som miljöhus. Övriga småhusutrymmen disponeras som förråd för cyklar, mopeder etc.

Det finns även sju garagebyggnader och ett antal parkeringsplatser, som tillsammans ger goda parkeringsmöjligheter både för boende och gäster. Inom bostadsområdet ligger också lekplats, grillplats och boulebana.